הרב אורי שרקי

אלפי שיעורי תורה לצפייה, האזנה והורדה (MP3)

15269-3 במה בא לידי ביטוי הלימוד החשוך בחוץ לארץ?

למה בכלל לומדים תלמוד בבלי? מדוע יש לנו תורה של גלות? האם הדיבור אכן מבטא את פנימיות האדם? מדוע ביקש רבי זירא לשכוח את תורת בבל?