הרב אורי שרקי

אלפי שיעורי תורה לצפייה, האזנה והורדה (MP3)

15055-3 משמעות המספר שבעים

מה פירוש 'מצרימה'? למה חשוב שירדו ישראל מצרימה דוקא שבעים נפש? בשביל מה התורה מפרטת מי ירד למצרים? אלו שני כיוונים מופיעים בעמ"י? מי בא מצרימה?