הרב אורי שרקי

אלפי שיעורי תורה לצפייה, האזנה והורדה (MP3)

15056-3 מדוע ביקש יעקב לא להיקבר במצרים?

מדוע מבקש יוסף מבני יעקב לומר שהם רועי צאן? איך יתכן שפרעה מגדל צאן? והרי זו תועבת מצרים! מדוע פרעה מבקש מיעקב לברך אותו, הרי במצרים פרעה הוא האלוה? מה זה משנה לפרעה בן כמה יעקב?