הרב אורי שרקי

אלפי שיעורי תורה לצפייה, האזנה והורדה (MP3)

15150-8 קורבן אדם

מה התרחש בתוך המקדש שעליו אומר הקב"ה 'ונקדש בכבודי'? איך השכינה תגיע למשכן? איפה שמענו ביהדות על קורבנות אדם?