הרב אורי שרקי

אלפי שיעורי תורה לצפייה, האזנה והורדה (MP3)

15151-7.המשבר הוא חלק מהתוכנית

מה פירוש לכפר? על מה לכפר? איזו פרשה לא הולכת על פי סדר הזוגיות בפרשות? איזה מלאך ה' שולח? כיצד מחצית השקל מכפרת על הנפשות? כל חטא מקורו בגאוה.