הרב אורי שרקי

אלפי שיעורי תורה לצפייה, האזנה והורדה (MP3)

15163-5 שמונה עשרה פעם אותו הדבר!

מדוע הביטוי 'כאשר ציוה ה' את משה' חוזר על עצמו 18 פעם? מהן עשרת המאמרות שבהן נברא העולם? למה המאמר הראשון נקרא 'בראשית' ולא 'ויאמר אלוקים'? איפה הרמז לברכה ה -19 שבתפילת 18 ? איך בכלל יכולה להיות ברכה? מספר 19