הרב אורי שרקי

אלפי שיעורי תורה לצפייה, האזנה והורדה (MP3)

15214-1 ספר הקדושה האישית

האם קדושת הכלל וקדושת הפרט נפרדות? האם קדושת הכלל היא סך כל הקדושה של הפרטים? מאיפה באה הקדושה של כלל האומה? מדוע אברהם יוצא ללא פגע מכבשן האש? האם יש מצוה להשמיד את עמלק? האם אדם יכול לכוון את עצמו לקדושת הכלל? למה הקב"ה הציל את חנניה מיכאל ועזריה מכבשן האש?