הרב אורי שרקי

אלפי שיעורי תורה לצפייה, האזנה והורדה (MP3)

15227-4 ברכת שהחיינו ויומטוב שני של גלויות

האם צריך לברך שהחיינו על מצות כיסוי הדם בפעם הראשונה? האם צריך לברך שהחיינו בפעם הראשונה על מצוות התלויות בזמן או שמדובר במצוות המזדמנות? מדוע לא מבטלים את 'יום טוב שני של גלויות'? כיצד מצוות כיסוי הדם תפעל על העולם, הרי אוכלוסית השוחטים מהווה אחוז קטן?