הרב אורי שרקי

אלפי שיעורי תורה לצפייה, האזנה והורדה (MP3)

15235-4 שנאה שבלב

מה פירוש 'בלבבך'? האם עדיף להגיד למישהו ששונאים אותו מאשר להסתיר שנאה שבלב
ממנו? מה קורה במצב שבו לא ניתן להוכיח את עמיתך?