הרב אורי שרקי

אלפי שיעורי תורה לצפייה, האזנה והורדה (MP3)

אורות המלחמה וראש מילין – הראי״ה ובנו במלחה״ע הראשונה

הקדמה לפרק המלחמה בספר אורות לרב אברהם יצחק הכהן קוק
מתוך סדרת אורות תשפ״א , מכון מאיר , ירושלים תובב״א