הרב אורי שרקי

אלפי שיעורי תורה לצפייה, האזנה והורדה (MP3)

יום ירושלים | מאמר "והנצח זו ירושלים" לרצי"ה קוק (נתיבות ישראל) – הרב אורי שרקי

– מה הקשר בין שלימות הארץ לשלימותה של ירושלים?
– מה משמעות הביטוי "ירושלים מקודשת מכל ארץ ישראל"?
– למה הוקמו חבר הלאומים והאו"ם?
– איפה צריך האו"ם באמת לשבת ומי צריך לשפוט את העמים?
– אם אנחנו מקדמים כל כך את הגאולה, אז מה יעשה המשיח?
מתוף ספר "נתיבות ישראל" ח"א עמ' קצ לרצי"ה הכהן קוק זצ"ל.