הרב אורי שרקי

אלפי שיעורי תורה לצפייה, האזנה והורדה (MP3)

הרב קוק על הומוסקסואלים ונטיות הפוכות – הרב אורי שרקי

קטע משיעור שהעביר הרב במסגרת "קפה דעת" על להט"ב, בו הוא מביא את דברי הראי"ה הכהן קוק זצ"ל בנושא.
בשיעור המלא מאריך הרב בבירור המצווה הראשונה בתורה – ”פרו ורבו“, במהות המושג 'אהבה', בשורשו של חטא משכב זכר אצל אנשי סדום וביחס לתופעת ההומוסקסואליות כיום:
https://youtu.be/Bfb0ga1b9do

תהפוכות הנטיות הטבעיות (אורות הקודש ח"ג עמ' רצז)
”ההתעוררות של המדע החדש, על דבר הנטיה הטבעית שיש לאיזה בני אדם מראשית יצירתם למשכב זכור, ובשביל כך חפצים הם לעקור את המחאה המוסרית בזה, אבל דבר אלוקינו יקום לעולם. וכבר פירש בר קפרא על זה: "תועבה – תועה אתה בה", שהיא נטיה רעה, שצריך אדם וכללות האדם להלחם עליה. ומקצת הטינא שאולי תמצא אצל יחיד באופן שאי אפשר לעקרה, זה ראו חכמים מראש ואמרו על זה "כל מה שאדם רוצה כו' משל לדג הבא מבית הציד, רצה לאוכלו צלי שלוק מבושל אוכלו. ובזה העמיקו בטבע האדם, עד לחמלה על המקולקלים בראשית יצירתם.. וכל הנותר בציון ונשאר בירושלם קדוש יאמר, וישנא תהפוכות, ודרך ישרים סלולה.“