הרב אורי שרקי

אלפי שיעורי תורה לצפייה, האזנה והורדה (MP3)

חנוכה | בין פילוסופיה לנבואה – הרב אורי שרקי

שיעור שנמסר במסגרת חטיבת הטכנולוגיה של בנק הפועלים, חנוכה תשפ"ב.
00:00 הקדמה דידקטית.
1:22 פתיחה להבנת חג החנוכה – עד כמה רבני ישראל חשוכים בחוסר קבלתם את התרבות היוונית ונכונותה לתרגם את התנ"ך.
8:50 הגדרת דיבור ורצון לעומת חכמה ופילוסופיה – תרגום השבעים למעשה היה ניסיון מחיקת הזהות הישראלית בצורה אלגנטית ו"נעימה".
17:00 עולם חדש נולד – סקירת שינויי העולם הרוחני עם חורבן בית המקדש הראשון והמשמעות העמוקה של שינוי זה.
26:40 מחיקת האדם תחת החכמה הפילוסופית – בורא עולם הוא מישהו או משהו, זו השאלה!?
34:56 מה הוא קריטריון האמת – ההבדל בין הרמב"ם הנאמן למסורת ישראל לבין שפינוזה, שלא התקבל באומה כחלק מחכמי ישראל.
37:33 ניתן לגשר בין חכמת ישראל לחכמת הפילוסופים – לצורך כך צריך להבין מה היא נבואה ומטרתה ומה היא פילוסופיה ולשם מה היא בעולמנו.
47:57 פנים או אחור – חקר ה'מה' שונה מהותית מחקר ה'מי'. הראשון סתמי וחוקר את התופעות, האחרון חוקר את המהות.
53:44 השכל הישראלי גולה בין החושים – פתרונו המדהים של ר' אברהם ביבאגו (תלמיד הר"ן) לשאלת גלויות עם ישראל. שבירת הפילוסופיה על ידי עמנואל קנט המביא ליאוש מן ההבנה האינטלקטואלית והכנת כלים חדשים לקליטת הנבואה.
1:01:51 המסר של ניצחון המכבים לימינו אנו – למה לא בוטל החג עם ביטולה של המדינה החשמונאית? מתי הסתיימה הגלות? מה דורש ז'אן ז'אק רוסו מעם ישראל?
1:10:21 ואולי הפילוסופים צודקים בעולם נטול נבואה? – נס פך השמן, שריד נוכחות השכינה הקיים בעם ישראל במצב של סילוק שכינה.
1:13:20 האם רבנים יכולים לנהל מדינה? – או שיש להפריד בין הכהנים הצדיקים לבין מלכות בית דוד? תשובה ניצחת ליובל נח הררי שממעיט מערך השפעתו של עם ישראל על האנושות כולה.