הרב אורי שרקי

אלפי שיעורי תורה לצפייה, האזנה והורדה (MP3)

De Nietzsche au Rav Kook: Les droits de la Nature – Rav Oury Cherki

L'événement de lancement du livre de Rav Cherki "Sainteté et Nature" (Kédousha Vé'Teva), organisé par la @midreshetyehouda7154. Le livre a été publié pour la première fois en 2014 en hébreu, et a été traduit en français en 2022.
Date: 15 Tevet 5783 (8.1.2023)

Concernant le livre:
A travers cet ouvrage magistral, le Rav Oury Cherki offre la quintessence de longues années d’étude de la Torah ainsi que sa lecture approfondie des affaires humaines, lui permettant d’analyser un large éventail de sujets d’actualité qui semblent aujourd’hui mettre à l’épreuve nos sociétés: * Le but de la vie * Le mauvais penchant * Libre arbitre * L’expérience religieuse * La guerre des idées * Torah et sciences * L’origine divine de la Torah * Critique biblique * Comment étudier la Bible hébraïque * Philosophie et Prophétie * Vérité et beauté * Musique * Vers un théâtre de la révélation * La technologie * Environnementalisme * Végétarisme * Le voyage * Laïcité et connaissance de Dieu * Sainteté et Nature * Les Douleurs de la Rédemption * L’audace du repentir.
Le livre peut être acheté auprès de l'association Ourim: https://www.ourim.org/product/saintetenature/

להרשמה לערוץ היוטיוב של הרב – https://bit.ly/3tUGGXJ
דף הפייסבוק של הרב – https://bit.ly/3evxFxR
אפליקציית הרב שרקי לאנדרואיד – https://bit.ly/2WgBawS
אתר הרב – https://www.ravsherki.org/

שיעור יומי של הרב כל בוקר ישירות לנייד:
קבוצה שקטה – רק מנהלי הקבוצה שולחים הודעות
לקבוצת ווטסאפ:
https://tiny.cc/yomiravcherki
לערוץ טלגרם:
https://t.me/yomirc
לפרטים נוספים:
https://bit.ly/32Odea6

הצטרפו לקהילת תלמידי הרב שרקי:
השתתפו בדיונים בקבוצת הפייסבוק -https://bit.ly/2ERD5lD
השתתפו בדיונים בטלגרם: https://t.me/talmidei_harav_sherki