הרב אורי שרקי

אלפי שיעורי תורה לצפייה, האזנה והורדה (MP3)

המעבר מט' באב לט"ו באב (חלק 1 מתוך 2) – שיעור של הרב שרקי

כ"ב באב תשס"ט. אתר הרב אורי שרקי:
http://www.ravsherki.org