הרב אורי שרקי

אלפי שיעורי תורה לצפייה, האזנה והורדה (MP3)

15434-3 למה תפילות מתקבלות בארץ ישראל?

איזו טובה ה' עושה לנו עד היום? מה פירוש להשקות ברגליים? האם הנילוס הוא מקור מים יותר בטוח מהגשם? איך יכול להיות שפרעה חולם -הרי תכונה זו שייכת לעבריים? מה פירוש 'והאדם אין לעבוד את האדמה'? מדוע לא טוב להעביר מים לירדן?