הרב אורי שרקי

אלפי שיעורי תורה לצפייה, האזנה והורדה (MP3)

15054-4 מה הקשר בין שנת היובל לגר תושב?

מדוע הכתוב מחסיר את העובדה שיעקב הוריד איתו אנשים מצרימה? השאלה מה קורה לקבוצת האנשים שהיו עם יעקב? מתי אנחנו יכולים להרשות לעמנו גר תושב? האם היום נוהג היובל? למה לא היה צריך לכבוש את שכם כשחזרנו ארצה ממצרים? שאלת הערב רב.