הרב אורי שרקי

אלפי שיעורי תורה לצפייה, האזנה והורדה (MP3)

15421-6 למה מתכוונים כשאומרים שלעתיד לבוא יתבטל שם אלוקים?

איך זה מסתדר ששם אלוקים מתבטל, הרי יש מקורות לכך שבעתיד העולם יתנהל על פי הדין? מה פירוש המילה ישראל? למי אני פונה בכוונת שמע ישראל? מה השולחן ערוך דורש ממני בכל יום?