הרב אורי שרקי

אלפי שיעורי תורה לצפייה, האזנה והורדה (MP3)

15422-4 מה המשמעות לכך שהתורה ניתנה לנו בכפייה?

כפה עליהם הר כגיגית או שהתורה נתקבלה ברצון? יהודי שעבד עבודה זרה נחשב כגוי, מה נעשה אם כן באבותינו שכולם עבדו ע"ז?