הרב אורי שרקי

אלפי שיעורי תורה לצפייה, האזנה והורדה (MP3)

15424-7 הקבלה ביו גלות וגאולה ל'ובשכבך ובקומך'

מה הבעיה ביציאה מן הגלות? האם ניתן להמשיך לייחד את שם ה' על ישראל במצב של חשיכה? מהו הרקע לכתיבת הש"ס? מדוע קוראים שמע בשעת המיתה? מה מגלה לנו התורה שבעל פה? מה פירוש 'לטטפת'?