הרב אורי שרקי

אלפי שיעורי תורה לצפייה, האזנה והורדה (MP3)

15103-2 המפתח להיסטוריה נמצא בידי משה רבינו

האם משה הוא עברי או מצרי? כיצד מסביר רש"י את המילים 'ויגדל משה' הרי כבר נאמר 'ויגדל הילד'? מה בעצם יודע משה על עצמו? מכח מה מצרים מתקיימת?