הרב אורי שרקי

אלפי שיעורי תורה לצפייה, האזנה והורדה (MP3)

15103-6 מהפיכה אידאולוגית

מי שמך לאיש שר ושופט עלינו? מה היה תפקידו של משה? האם אדם שבא מבחוץ מסוגל להבין את בעיות האומה? מה פירוש 'אכן נודע בדבר'? מה שמע פרעה? מדוע פרעה מבקש להרוג את משה? מה איכפת לנו היכן ישב משה? מי הם המדינים?