הרב אורי שרקי

אלפי שיעורי תורה לצפייה, האזנה והורדה (MP3)

15120-2 התורה ניתנה לפני זמנה

למה הקב"ה בכלל כפה עליהם הר כגיגית? הרי אם זהו טבע נשמתן של ישראל היה צריך לחכות שהם יזדהו עם התורה? מהן תוצאות כפיית התורה? מהו המקור לחילונות? מהו החידוש שבימי אחשוורוש?