הרב אורי שרקי

אלפי שיעורי תורה לצפייה, האזנה והורדה (MP3)

15120-3 שירת הים ואמירת תודה

מי יזם את השירה? מהו הדבר הראשון שאנו שרים עליו? מעשה ידיו של הקב"ה טובעים בים, איך יתכן כי המלאכים רוצים לומר שירה? מה פירוש גאה גאה? מה פירוש אנוהו, מהי המגמה הכללית של השירה? איך קשור המקדש לשירה? מה הדבר שהקב"ה מצפה מן הנברא? מהו הדבר היחיד שהנברא יכול לעשות והקב"ה אינו יכול?