הרב אורי שרקי

אלפי שיעורי תורה לצפייה, האזנה והורדה (MP3)

15120-4 במה טועים עובדי עבודה זרה?

מה פירוש 'אלים'? הרי התורה מאמינה באמונת הייחוד?! מה היתה טעותם של עובדי עבודה זרה? איך יתכן שיתרו עבד כל עבודה זרה שבעולם?