הרב אורי שרקי

אלפי שיעורי תורה לצפייה, האזנה והורדה (MP3)

15120-6 שירת הים

כיצד שמעו העמים על קריעת ים סוף? האם החיים כל כך חשובים עד כדי לעשותם נצחיים? מה פירוש המילה 'זו'? מדוע כתוב פעמיים 'יעבור'? לאן לעבור? האם צריך לבנות מקדש רק אחרי העליה לארץ או שאפשר לבנות כבר במדבר? מדוע בכלל הקימו בית מקדש נייד? מדוע יש עיכובים בהשלמת הגאולה?