הרב אורי שרקי

אלפי שיעורי תורה לצפייה, האזנה והורדה (MP3)

15149-1 האם היצרים זה דבר חיובי?

מהן המידות? מהו המאזן הנכון ביניהם – שלוש שיטות? האם הנהגות של נזירות זה דבר חיובי? זה דבר טוב? מדוע נזירות ונזר באים מאותו השורש? מדוע המידות צריכות לתיקון? מה היה אורך המצנפת? מה מייצגים בגדי הכהן הגדול? מדוע המעיל הוא כנגד לשון הרע? היכן ממוקמים הציץ והאפוד? מדוע הכהן הגדול צריך ללכת יחף? מדוע צריכים לנעול נעליים?