הרב אורי שרקי

אלפי שיעורי תורה לצפייה, האזנה והורדה (MP3)

15150-2 משה – סופר כהן גדול

מי שם את הדם על המזבח? מדוע חשוב שמשה ימסור את הכהונה לאהרון? האם יש ערך לכהונה מצד עצמה? לאן אדם הולך כשהוא צריך תיקון? האם יש מפגש עם הכהנים גם ללא חטא? מה לבש משה כאשר הוא נכנס לבית המקדש?