הרב אורי שרקי

אלפי שיעורי תורה לצפייה, האזנה והורדה (MP3)

15153-4 מה מחבר בין האדם והאלוקים?

איך נתקבלו לוחות האבן? מי החזיק בהם? מהי ההלכה לגבי שניים שאוחזין בטלית? כמה צריך לעלות כדי להגיע לה'?