הרב אורי שרקי

אלפי שיעורי תורה לצפייה, האזנה והורדה (MP3)

15153-5 מה יותר חשוב ישראל או התורה?

מדוע בשיא השיאים של המפגש עם הבורא מגיע חטא העגל? האם התורה היא סוג של חוכמה ומי שזוכה בה-זוכה, ומי שלא- אז לא?! או שהתורה היא סוג של דיבור שחייבים להאמר למישהו? האם התורה חשובה יותר או ישראל חשובים יותר? מדוע דוקא ברגע נתינת הלוחות העם חפץ בעבודה זרה?