הרב אורי שרקי

אלפי שיעורי תורה לצפייה, האזנה והורדה (MP3)

15153-6 המשבר של חטא העגל הוא חלק מן הסדר

האם ניתן היה להימלט מחטא העגל? מדוע בכלל בושש משה לרדת מן ההר? מתי נכנסת באדם הנטייה לעבודה זרה?