הרב אורי שרקי

אלפי שיעורי תורה לצפייה, האזנה והורדה (MP3)

15155-1 משה מקבל הצעה מפתה

למי ישראל הקריבו קורבנות בחטא העגל? מה המשמעות של 'לך רד'? מדוע הכפילות? מהו מעמדו של משה ביחס לאומה? מי חשוב ממי התורה מישראל או להיפך? מה פירוש המילה 'עמך'? מדוע משה כועס? הרי סיפרו לו מראש על חטא העגל? מה פירוש 'עגל מסכה'?