הרב אורי שרקי

אלפי שיעורי תורה לצפייה, האזנה והורדה (MP3)

15113-3 גם הזבל וגם היהלום הם חלק מאותה התוכנית

האם העובדה שכולנו נבראים של ה' עושה אותנו שווים? מה פירוש המילה 'טרם'? מה היתה כונת הבריאה בשעת בריאת העולם? מה פירוש הביטוי 'בא אל פרעה'? מדוע פחד משה ללכת אל פרעה? מיהו התנין הגדול? מה פירוש המילה תנין? מי נברא תחילה הנחש או האדם? מה פירוש 'שתי אתתי בקרבו'? מדוע ה' רוצה לשית אותותיו בפרעה?