הרב אורי שרקי

אלפי שיעורי תורה לצפייה, האזנה והורדה (MP3)

15115-2 מהו ההסבר הקדום לחג ה' באייר?

מה ההסבר הקדום לחג האסיף/ לחנוכה? מה ההסבר הקדום לחג ה' באייר? מה ראה המחבר המקראי לקשור את יציאת מצרים לקורבן הפסח?