הרב אורי שרקי

אלפי שיעורי תורה לצפייה, האזנה והורדה (MP3)

15115-5 הקשר בין אכילת חמץ לדין כרת

מאיפה המצוה לאכול מצות שבעת ימים? מהו היום הראשון? מה פירוש 'כי' כל אוכל חמץ? מדוע צריך להוציא את החמץ מהבית? מהו שאר שבעיסה? מתי אדם חייב כרת? מה פירוש כרת?