הרב אורי שרקי

אלפי שיעורי תורה לצפייה, האזנה והורדה (MP3)

15116-1 בני בכורי ישראל

מדוע מצות פדיון בכורות מופיע באמצע סיפור יציאת מצרים? מהי הסיבה ל'קדש בני בכורי ישראל
לי כל בכור'?