הרב אורי שרקי

אלפי שיעורי תורה לצפייה, האזנה והורדה (MP3)

15116-2 קורבן בכורות

מדוע צריך הקדמה כל כך ארוכה לפני שמזכירים את פרטי מצות פדיון בכורות? מה פירוש 'להעביר' לה'? את מי צריך להקריב? כיצד מתבצע פדיון בכורות בימינו? מדוע בכור של לוי לא צריך פדיון? אז שחטו או לא שחטו את הבכורות?