הרב אורי שרקי

אלפי שיעורי תורה לצפייה, האזנה והורדה (MP3)

15116-4 על פי הפשט בכלל לא מדברים על תפילין!

האם הרשב"ם הניח תפילין? מהי התורה שבעל פה? על שימוש תלמידי חכמים. כיצד מצוה נקבעת מדאוריתא או מדרבנן?