הרב אורי שרקי

אלפי שיעורי תורה לצפייה, האזנה והורדה (MP3)

15162-6 הוצאה מרשות לרשות – יש מאין

איפה יש במעשה המשכן התייחסות לפסוק הראשון בבראשית? מה בעצם משה ציוה כאן? מלאכת ההבאה.