הרב אורי שרקי

אלפי שיעורי תורה לצפייה, האזנה והורדה (MP3)

15147-1 שורש החוכמה הוא אור

למה צריך שיהיה אור במקדש? מהו שורש העבודה שבמנורה? מה יותר חשוב ארון הברית או המנורה? מה היה במנורה ולא היה בארון הברית? מה היא ההוכחה לכך שהשכינה שורה בישראל? מה יותר חשוב התורה או ישראל? מדוע האומות למרות שהן יודעות את מעלת האומה הישראלית עדיין מנסות לכלות אותנו? האם השכינה עדיין שורה בתוכנו? מדוע הגויים טוענים שרצחנו את אלוקים?