הרב אורי שרקי

אלפי שיעורי תורה לצפייה, האזנה והורדה (MP3)

15202-3 כיצד מתקרבים חלקי הבריאה זה לזה?

מחלוקת בין הרמב"ם והרמב"ן על עבודת הקורבנות. מי צודק? האם הרמב"ם לא קרא את הפסוקים על קין והבל? האם לעתיד לבוא יהיו קורבנות או שלא? מדוע יהיו קורבנות לעתיד לבוא על פי הרמב"ם? האם בימינו מותר להקריב בבמות? כיצד באה לידי ביטוי השותפות של עולם החי והצומח על ידי הקרבת הקורבן?