הרב אורי שרקי

אלפי שיעורי תורה לצפייה, האזנה והורדה (MP3)

15207-2 עולה, מנחה ושלמים, חטאת ואשם

מהי המעלה שיש בשלמים ואין בעולה ולהיפך? מהי האליה?