הרב אורי שרקי

אלפי שיעורי תורה לצפייה, האזנה והורדה (MP3)

15208-2 הגעלת כלים שבתורה

מה פירוש 'ואם בכלי נחשת'? מה פירוש 'מרק ושטף'? כמה כהנים עבדו במשמרת? היכן נאכלים קדשים קלים והיכן קדשי קדשים?