הרב אורי שרקי

אלפי שיעורי תורה לצפייה, האזנה והורדה (MP3)

15210-1 תורת משה ותורת אהרון

מתי קורה המשבר והניתוק בין תורת משה לתורת אהרון? מה ההבדל בין פירוד לניתוק? האם גם היום יש לנו תורת משה ותורת אהרון? האם תורת משה מתירה את תורת אהרון? מה עושים כשאין נביא? מי היה הנביא האחרון? איך התירו את כתיבת המשנה מכוח 'עת לעשות לה' הפרו תורתך'? האם הרמב"ם שאב יותר מתורת משה ואילו הקבלה מתורת אהרון?