הרב אורי שרקי

אלפי שיעורי תורה לצפייה, האזנה והורדה (MP3)

15211-1 שש, שבע, שמונה…

מה פירוש 'צוה ה' לעשות'? מה פירוש 'לכפר עליכם'? מה משמעות הישיבה בפתח אוהל מועד שבעת ימים? מהו היום השמיני ? האם אנחנו נמצאים ביום השביעי או ביום השישי כדברי הגר"א? מתי אנחנו נזכה ליום השמיני? מתי אנחנו מחוייבים ללבוש שעטנז? האם לעתיד לבוא נהיה מחוייבים במצוות?