הרב אורי שרקי

אלפי שיעורי תורה לצפייה, האזנה והורדה (MP3)

15211-2 מדוע היו משביעים את הכהן הגדול?

מה היא הפדגוגיה החינוכית של אהרון? האם אהרון צריך לשמוע למשה כאשר הוא נכנס למקדש? מי היה נכנס ביחד עם הכהן הגדול לקדש הקדשים? מחלוקת בין הצדוקים לפרושים בענין הקטורת. מה שורש המילה שבע? מה הרגע הגדול ביותר בקריירה של הכהן הגדול? לכמה כתות היתה מחולקת החברה היהודית בימי בית שני? מה כתוב 'ויעש' ולא 'ויעשו'? כמה פירושים נכתבו על רש"י? מהו הפירוש המקובל ביותר? האם נדב ואביהו היו צדוקים?