הרב אורי שרקי

אלפי שיעורי תורה לצפייה, האזנה והורדה (MP3)

15213-2 הלכה למשה מסיני

מדוע אהרון מתווכח עם משה לגבי פירוש ההלכה, הרי משה לימד אותו איך מפרשים? מדוע אומרים תורת משה ולא תורת ה'? מדוע לא כולם מרוצים כאשר הם לומדים תורה? מה פירוש 'ואכלתי חטאת'? האם ההלכה חייבת להיות כמו גדול הדור?