הרב אורי שרקי

אלפי שיעורי תורה לצפייה, האזנה והורדה (MP3)

15216-4 על שום מה מביאה היולדת קרבן חטאת?

הערה על קדימות דרך ארץ ומידות טובות לתורה. מה הסיבה השורשית לקרבן החטאת? מה ההבדל בין התפיסה של התורה לבין התפיסה הנוצרית ביחס לחטא הלידה?