הרב אורי שרקי

אלפי שיעורי תורה לצפייה, האזנה והורדה (MP3)

15219-5 האם אדם יכול להחליף את גופו?

מהו הכלל המגדיר טומאה? מדוע אין הבדל בין פרה לולד שלה? מדוע יהודי
מטמא באוהל וגוי לא? מהם לבושי האדם?