הרב אורי שרקי

אלפי שיעורי תורה לצפייה, האזנה והורדה (MP3)

15221-2 מה זה פה? מתחמנים את הכהן?

מה פירוש 'כנגע'? איך הכהן אמור לבדוק בית אפל? מה איכפת לנו שיטמא כל אשר בבית? הרי אפשר לטהר? מה עושים עם מיטה שנטמאה?כמה עולים כלי חרס? מדוע הטומאה לא יוצאת מכלי החרס? האם יש מצוה לקרוא לכהן?